Làm thế nào để chơi xổ số Campuchia
Phương pháp chơi
Lotto CP (Campuchia chơi số đề theo phong cách của Số Đề Việt Nam) được dựa trên kết quả xổ số truyền thống Việt Nam. Xổ số kiến thiết được rút kết quả xổ số theo nhiều công ty. Kết quả xổ số của công ty "Hà Nội" có 27 Lô, công ty xổ số miền nam có 18 lô. Bạn chỉ cần ghi chuỗi số và chọn các loại cược. Nếu bạn đặt cược các chuỗi số ngay ở đúng vị trí, bạn sẽ dành được chiến thắng.
Loại cược
Số Điều kiện trúng thưởng Loại trò chơi Số Điều kiện trúng thưởng
Chiều dài Vị trí & Hàng Chiều dài Vị trí & Hàng
2D (Đảo/Chéo) A XX(00-99)   XX bằng chữ số trong "2D-A" ít nhất một lần 3D
(Đảo)
A XXX(000-999)   XXX bằng chữ số trong "3D-A" ít nhất một lần
B XX(00-99)   XX bằng 2 chữ số đầu tiên của "B" B XXX(000-999)   XXX bằng 3 chữ số cuối của "B"
C XX(00-99)   XX bằng 2 chữ số đầu tiên của "C" C XXX(000-999)   XXX bằng 3 chữ số cuối của "C"
D XX(00-99)   XX bằng 2 chữ số đầu tiên của "D" D XXX(000-999)   XXX bằng 3 chữ số cuối của "D"
Bao Lô XX(00-99)   XX bằng chữ số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần Bao Lô XXX(000-999)   XXX bằng chữ số trong "3D-Bao Lô" ít nhất một lần
Bao Lô 2 XX(00-99)   XX bằng chữ số trong "2D-Bao Lô 2" ít nhất một lần Bao Lô 2 XXX(000-999)   XXX bằng chữ số trong "3D-Bao Lô 2" ít nhất một lần
PL2(Bao Lô Xiên 2) AA#BB   AA và BB tất cả bằng chữ số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần 4D Bao Lô XXXX(0000-9999)   XXXX bằng chữ số trong "4D-Bao Lô" ít nhất một lần
PL3(Bao Lô Xiên 3) AA#BB#CC   AA, BB và CC tất cả bằng chữ số trong "2D-Bao Lô" ít nhất một lần
Luật chơi
  • "A" bao gồm n chữ số của kết quả, n là độ dài của số bạn đặt cược;
  • "B" bao gồm chuỗi số cuối cùng của kết quả xổ số;
  • "C" bao gồm biến đổi "B", chỉ cần di chuyển 2 chữ số cuối cùng của "B" về vị trí đầu. Nếu "B" là abcde, thì "C" là deabc;
  • "D" bao gồm biến đổi "B" , chỉ cần di chuyển chữ số cuối cùng vào vị trí thứ hai của chuỗi. Nếu "B" là abcde, thì "D" là aebcd;
  • "Bao Lô", 2D-Bao Lô: bao gồm 2 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi số và 2 chữ số đầu tiên của "B", "C" và "D". 3D-Bao Lô: bao gồm 3 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi có từ 3 chữ số trở lên và 3 chữ số đầu tiên của "B", "C" và "D". 4D-Bao Lô: bao gồm 4 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi số có từ 4 chữ số trở lên và 4 chữ số đầu tiên của "B", "C" và "D";
  • "Bao Lô 2" 2D-Bao Lô 2: bao gồm 2 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi số trong kết quả xổ số và 2 chữ số đầu tiên của B. 3D-Bao Lô 2: bao gồm 3 chữ số cuối cùng của tất cả các chuỗi số trong kết quả xổ số có từ 3 chữ số trở lên và 3 chữ số đầu tiên của B;
  • "Đảo" 2D-Đảo: đặt tất cả hoán vị 2 chữ số 3D-Đảo: đặt tất cả hoán vị 3 chữ số. Ví dụ, cược 2D-Đảo-A với số 1234 nghĩa là cược 12,13,14,21,23,24,31,32,34,41,42,43 cho 2D-A cùng một lúc . 3D-Đảo tương tự như 2D-Đảo. 2D-Chéo: ghép đôi từng số của nhóm thứ nhất với từng số của nhóm thứ 2. Ví dụ, cược 2D-Chéo-A với số 123 ^ 56, nghĩa là cược 15, 16, 25,26,35,36 cho 2D-A cùng một lúc.
  • "Bao Lô Xiên 2""Bao Lô Xiên 3", so sánh số đặt cược với kết quả trong "2D-Bao Lô". Nếu bạn đặt cược AA # BB, bội số của tiền thưởng là số nhỏ hơn lần xuất hiện của AA và BB trong "2D-Bao Lô". Ví dụ, nếu AA xuất hiện trong "2D-Bao Lô" 1 lần, BB xuất hiện 3 lần, thì bội số tỷ lệ thắng là 1. Nếu AA xuất hiện trong "2D-Bao Lô" 3 lần và BB xuất hiện 2 lần, thì bội số tỷ lệ thắng là 2.
Ví dụ
Công ty: Hanoi
Phương pháp chơi: Xổ số Campuchia
2D (Tỷ lệ: 70) 3D (Tỷ lệ: 600) 4D (Tỷ lệ: 7500) PL2
(Tỷ lệ:600)
PL3
(Tỷ lệ:5000)
A B C D Bao Lô Bao Lô 2 ABCD A B C D Bao Lô Bao Lô 2 ABCD Bao Lô
Kết quả Đảo Đảo
Lẻ Nhỏ 76 201^76(Cross) *0 49-51 16 028 3067(3D Đảo) 249 605-608 1*0 1*0 610 1**1 36#46 11#24#07
2D-A 85 11 87 48 85 11 87 11
3D-A 028 051 700 700 051 028
4-số 5610 4746 6090 1846
0624 1021 7157 3797
3194 2249
5610
6090
2249 1021 4746
1846
0624
5-số 12336 09924 87096
10830 36306 01218
88481 04170 52050
16076(B)
10830
04170
52050
52050 04170 04170 12236 09924
B 16-076 16076 16076 16076
C 76-160 76160 76160 76160
D 16-607 16607 16607 16607 16607
Doanh thu (Cược=10) 2,000 500 20 60 3,200 840 70 30 240 60 40 2,500 2,300 60 2,200 640 960
Bội số x3 x1 x1 x1 x7 x3 x2 x1 x1 -- x1 x2 x1 -- x1 x1 x1
Số lượng thắng (Cược=10) 2,100 700 700 700 4,900 2,100 1,400 6,000 6,000 -- 6,000 12,000 6,000 -- 7,500 6,000 50,000
Ghi chú: (1) màu xanh da trời là cho 2D-Bao Lô, màu xanh lá cây là cho 2D-Bao Lô 2. (2) Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Ví dụ Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số
Công ty: Ben Tre
Phương pháp chơi: Xổ số Campuchia
2D (Tỷ lệ: 70) 3D (Tỷ lệ: 600) 4D (Tỷ lệ: 7500) PL2
(Tỷ lệ:600)
PL3
(Tỷ lệ:5000)
A B C D Bao Lô Bao Lô 2 ABCD A B C D Bao Lô Bao Lô 2 ABCD Bao Lô
Kết quả Đảo Đảo
Lẻ Nhỏ 53 105^34 (Chéo) 3* 43-52 53 333 2453 (3D Đảo) 123 122-125 2*0 2*0 455 7**7 61#76 37#76#25
2D-A 37 37 37 37
3D-A 333 333 333
4-số 6485 4131 0147 0476 4131 0147 7157 0476 0476
5-số 15061 61040 75250
36266 85077 36812
90839 16176 95661
12019 74882
11253(B)
90830 75250 75250 75250 15061
95661
16176
B 11-253 11253 11253
C 53-112 53112 53112
D 13-125 13125 12125 13125
Doanh thu (Cược=10) 500 500 20 60 2,300 1,900 40 10 240 60 40 1,900 1,700 40 1,800 460 690
Bội số x1 x1 x1 x1 x4 x2 x1 x1 x1 -- x1 x1 x1 -- x1 x1 x1
Số lượng thắng (Cược=10) 700 700 700 700 2,800 1,400 700 6,000 6,000 -- 6,000 6,000 6,000 -- 7,500 6,000 50,000
Ghi chú: Số lượng thắng = Cược * Tỷ lệ * Bội số